Pytania jawne na maturze ustnej z języka polskiego 2024

Pytania jawne na maturze ustnej z języka polskiego 2024

Biblia

 1. Człowiek w obliczu cierpienia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Parandowski, „Mitologia”

 1. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Labirynt jako metafora ludzkiego losu. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Co skłania człowieka do podróżowania? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Miłość silniejsza niż śmierć. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, „Iliada” (fragmenty)

 1. Cierpienie i heroizm jako dwie postawy człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Iliady” Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Iliady” Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sofokles, „Antygona”

 1. Prawa boskie a prawa ludzkie. Omów zagadnienie na podstawie „Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie „Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Legenda o świętym Aleksym” (fragmenty)

 1. Człowiek średniowieczny wobec życia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Legendy o świętym Aleksym”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Legendy o świętym Aleksym”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)

 1. Satyryczny obraz średniowiecznego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)

 1. Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)

 1. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)

 1. W jakim celu autor idealizuje bohaterów? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kroniki polskiej” Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jaki obraz idealnego rycerza i władcy ukazuje utwór literacki? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kroniki polskiej” Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)

 1. Doświadczenia wynikające z podróżowania. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”

 1. Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)

 1. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

 1. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Ideał życia ziemiańskiego i rodzinnego ładu. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, „Makbet”

 1. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Czy człowiek decyduje o własnym losie? Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak władza wpływa na człowieka? Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Molier, „Skąpiec”

 1. Czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca” Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle. Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca” Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

 1. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Alegoryczność i jej znaczenie w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Bajki jako opowieści o prawach rządzących światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”

 1. Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Dobro własne czy dobro ogółu – bohater literacki w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Miłość tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

 1. W jakim celu literatura ukazuje wyidealizowany obraz danej społeczności? Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sielankowość i piękno kraju lat dziecinnych. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Utwór literacki jako wyraz tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Dziady” część II

 1. Relacje między światem realnym a fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Dziady” część III

 1. Czym dla człowieka może być wolność? Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Losy młodzieży polskiej jako temat utworu literackiego. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, „Balladyna”

 1. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wina i kara w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, „Kordian”

 1. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Postawy zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Droga romantycznego indywidualisty do dojrzałości. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Podróż w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, „Lalka”

 1. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Literacki obraz polskiej arystokracji. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”

 1. Bohaterowie zapomniani przez ludzi. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, „Potop”

 1. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Wizerunek obrońców ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Literacki wizerunek szlachcica sarmaty. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

 1. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ile człowiek jest gotów poświęcić dla innych? Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Czego o naturze ludzkiej można dowiedzieć się z literatury? Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stanisław Wyspiański, „Wesele”

 1. Refleksja nad narodem jako temat utworu literackiego. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jaką ocenę dziejów Polski zawiera utwór literacki? Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Rola duchów, widm i zjaw w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Funkcja proroctw i przepowiedni w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Symboliczny sens tańca. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Symboliczne znaczenie przedmiotów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wojna i rewolucja jako źródła skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Różnice i podziały społeczne jako źródła konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Różne wizje odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”

 1. Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Hierarchia wartości w sytuacjach granicznych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”

 1. Kaci i ofiary – obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Literatura jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”

 1. Walka jako sposób na zachowanie godności. Omów zagadnienie na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Albert Camus, „Dżuma”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek wobec cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

George Orwell, „Rok 1984”

 1. Literacka ocena systemów totalitarnych. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Czy możliwe jest zbudowanie doskonałego państwa? Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jednostka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Jak zachować wolność w państwie totalitarnym? Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, „Tango”

 1. Bunt przeciwko porządkowi społecznemu. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konserwatyzm i postępowość jako sprzeczne idee społeczne. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu „Raport o stanie wojennym”

 1. Dystans między władzą a obywatelem. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Marek Nowakowski, „Górą Edek”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. W jakim celu autor nawiązuje w swoim tekście do innego utworu literackiego? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jacek Dukaj, „Katedra”

 1. Symboliczny sens odradzającej się wiecznie budowli. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Symbolika światła i mroku. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Andrzej Stasiuk, „Miejsce”

 1. Miejsca ważne w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Powojenna historia kresów i próba jej ocalenia. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”

 1. Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz Warszawy i jej mieszkańców w dramatycznym momencie historycznym. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Biblia
 • Jan Parandowski, „Mitologia”
 • Homer, „Iliada” (fragmenty)
 • Sofokles, „Antygona”
 • „Legenda o świętym Aleksym” (fragmenty)
 • „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)
 • „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)
 • „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)
 • Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)
 • Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”
 • Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 • William Szekspir, „Makbet”
 • Molier, „Skąpiec”
 • Ignacy Krasicki, wybrane bajki
 • Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”
 • Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”
 • Adam Mickiewicz, „Dziady” część II
 • Adam Mickiewicz, „Dziady” część III
 • Juliusz Słowacki, „Balladyna”
 • Juliusz Słowacki, „Kordian”
 • Bolesław Prus, „Lalka”
 • Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”
 • Henryk Sienkiewicz, „Potop”
 • Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”
 • Stanisław Wyspiański, „Wesele”
 • Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”
 • Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”
 • Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”
 • Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”
 • Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 • Albert Camus, „Dżuma”
 • George Orwell, „Rok 1984”
 • Sławomir Mrożek, „Tango”
 • Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu „Raport o stanie wojennym”
 • Marek Nowakowski, „Górą Edek”
 • Jacek Dukaj, „Katedra”
 • Andrzej Stasiuk, „Miejsce”
 • Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”

 • Czytaj dalej: W jaką grę pokemon zagrać?