Pytania jawne matura ustna 2024 - lista i odpowiedzi

Podobnie jak w przypadku matury w 2023, w 2024 mamy do czynienia z nowym formatem matury ustnej. Każdy z uczniów przystępujących do egzaminu wylosuje po jednym pytaniu z puli pytań jawnych i niejawnych. Początkowo zaprezentowano listę 163 pytań, 21 marca 2023 ich liczba została ograniczona do 110 zagadnień.

Biblia

Jan Parandowski, „Mitologia”

Homer, „Iliada” (fragmenty)

Sofokles, „Antygona”

„Legenda o świętym Aleksym” (fragmenty)

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)

„Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)

„Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)

Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)

Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)

Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”

Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

William Szekspir, „Makbet”

Molier, „Skąpiec”

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

Adam Mickiewicz, „Dziady” część II

Adam Mickiewicz, „Dziady” część III

Juliusz Słowacki, „Balladyna”

Juliusz Słowacki, „Kordian”

Bolesław Prus, „Lalka”

Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”

Henryk Sienkiewicz, „Potop”

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

Stanisław Wyspiański, „Wesele”

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”

Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Albert Camus, „Dżuma”

George Orwell, „Rok 1984”

Sławomir Mrożek, „Tango”

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu „Raport o stanie wojennym”

Marek Nowakowski, „Górą Edek”

Jacek Dukaj, „Katedra”

Andrzej Stasiuk, „Miejsce”

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”

Lista usuniętych pytań jawnych z egzaminu maturalnego 2024

21 marca 2023 centralna komisja egzaminacyjna zdecydowała się okroić ilość pytań jawnych na egzaminie ustnych. Publikujemy listę usuniętych poniżej - może się ona okazać przydatna w przygotowaniach do egzaminu.

Biblia

Jan Parandowski, „Mitologia”

Homer, „Iliada” (fragmenty)

„Legenda o świętym Aleksym” (fragmenty)

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)

„Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)

„Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)

Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)

Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)

Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”

Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

Adam Mickiewicz, „Dziady” część II

Adam Mickiewicz, „Dziady” część III

Juliusz Słowacki, „Balladyna”

Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”

Henryk Sienkiewicz, „Potop”

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

Stanisław Wyspiański, „Wesele”

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”

Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

Albert Camus, „Dżuma”

George Orwell, „Rok 1984”

Sławomir Mrożek, „Tango”

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu „Raport o stanie wojennym”

Marek Nowakowski, „Górą Edek”

Jacek Dukaj, „Katedra”

Andrzej Stasiuk, „Miejsce”

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”


Czytaj dalej: Pytania jawne na maturze ustnej z języka polskiego w 2023 (Aktualizacja 01.03.2023)

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-29 15:26:38