Tematy rozprawek maturalnych - poziom podstawowy

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-12 13:33:43

Poniżej prezentujemy zbiór tematów rozprawek na maturach z języka polskiego na poziomie podstawowym. Znajdą Państwo tutaj zarówno zadania z matur poprawkowych, terminu dodatkowego, próbnego, a także głównej matury. Opracowanie archiwalnych wypracowań stanowi doskonały materiał do przygotowań przed maturą.

Tematy wypracowań na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym:

2024 - termin dodatkowy

Temat 1: Jaki wpływ na człowieka ma otaczająca go przestrzeń? W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Temat 2: Postawa zaangażowania w sprawę jako próba zmiany rzeczywistości. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

2024 - matura, 07.05.2024

Temat 1: Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Temat 2: Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

2024 - matura próbna Nowa era, styczeń 2024

Temat 1: Jakie decyzje podejmuje człowiek w przełomowych momentach życia i czym je motywuje? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Temat 2: Zaufanie jako podstawa tworzenia relacji międzyludzkich. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

2024 - matura próbna, grudzień 2023

Temat 1: Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Temat 2: Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

2024 - matura próbna, Operon

Temat 1: Przeżycie czytelnicze jako doświadczenie kształtujące człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Temat 2: Rodzice i dzieci – pokoleniowe konflikty i ich konsekwencje. W pra­cy od­wo­łaj się do: Antygony Sofoklesa, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

2023 - matura formuła 2023, poprawkowa

Temat 1: Autentyczność i udawanie w relacjach międzyludzkich. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.
Temat 2: Wolność – dar, ale również odpowiedzialność. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

2023 - matura formuła 2015, poprawkowa

Temat 1: Czy porozumienie między ludźmi jest możliwe? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Wesela, całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
Temat 2: Młodość – wiara we własne możliwości czy lęk przed przyszłością? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
Temat 3: Zinterpretuj utwór "Notatka", Wisławy Szymborskiej. Po­staw tezę in­ter­pre­ta­cyj­ną i ją uza­sad­nij. Two­ja pra­ca po­win­na li­czyć co naj­mniej 250 wy­ra­zów.

2023 - matura formuła 2023, termin dodatkowy

Temat 1: Wybór postawy życiowej a skuteczność w realizacji celu. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.
Temat 2: Marzenia o lepszym świecie a zderzenie z rzeczywistością. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

2023 - matura formuła 2015, termin dodatkowy

Temat 1: Czy życie w świecie wyobraźni inspiruje człowieka, czy go ogranicza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
Temat 2: Jaka jest rola konwenansów w relacjach międzyludzkich? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Tanga Sławomira Mrożka oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
Temat 3: Zinterpretuj utwór "List do domu", Kazimierza Wierzyńskiego. Po­staw tezę in­ter­pre­ta­cyj­ną i ją uza­sad­nij. Two­ja pra­ca po­win­na li­czyć co naj­mniej 250 wy­ra­zów.

2023 - matura formuła 2023

Temat 1: Człowiek - istota pełna sprzeczności. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
Temat 2: Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

2023 - matura formuła 2015

Temat 1: Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.
Temat 2: Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Przedwiośnia oraz do wybranych tekstów kultury.
Temat 3: Zinterpretuj utwór "Mogę (Wymyślać mogę wszystko od początku)", Ewy Lipskiej. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2023 - matura próbna Operon (Formuła 2023)

Temat 1: Rozważ, jakie postawy może przyjmować człowiek wobec trudnych doświadczeń życiowych. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
Temat 2: Krytyka, ośmieszanie, demistyfikacja – wady i przywary ludzkie, z którymi walczyli twórcy w różnych epokach. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

2023 - matura próbna grudzień 2022 (Formuła 2023)

Temat 1: Różne postawy ludzi wobec własnych błędów. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
Temat 2: Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

2023 - matura próbna wrzesień 2022 (Formuła 2023)

Temat 1: Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
Temat 2: Słowa – czyny. Co stanowi fundamenty zaufania? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

2023 - tematy rozprawek z informatora maturalnego (Formuła 2023)

Temat 1: Człowiek – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
Temat 2: Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Pan Cogito – powrót Zbigniewa Herberta oraz wybranych kontekstów.
Temat 3: Od pokory do rozpaczy ‒ postawy człowieka doświadczanego przez los. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza W ciemności schodzi moja dusza Jana Kasprowicza oraz wybranych kontekstów.
Temat 4: Trzeźwy racjonalista – niepoprawny marzyciel. Jak wybór postawy życiowej wpływa na losy człowieka i jego relacje z innymi ludźmi? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
Temat 5: Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
Temat 6: Melancholia – choroba duszy, motywacja do działania? Różne oblicza nudy w literaturze. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

2022 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Co skłania człowieka do poświęceń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Dziadów cz. III, do całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
Temat 2: Jakie znaczenie dla człowieka ma otaczająca go przestrzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
Temat 3: Temat 3: Zinterpretuj utwór "Wczesna godzina", Wisławy Szymborskiej. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2022 - matura

Temat 1: Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 3: Zinterpretuj utwór "Najkrótsza definicja życia", Józefa Barana. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2022 - matura próbna - Echo dnia

Temat 1: Pomyślność własna czy dobro wspólnoty? Która z tych racji jest ważniejsza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu III części Dziadów Adama Mickiewicza, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów

Temat 2: Jaki wpływ może mieć na człowieka obcowanie ze sztuką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu powieści Olgi Tokarczuk Ostatnie historie oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 3: Zinterpretuj utwór "Miasto w którym chciałbym zamieszkać", Adama Zagajewskiego. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2021 - matura poprawkowa, sierpień

Temat 1: Wartości duchowe czy dobra materialne – co dla człowieka może być źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Czym dla człowieka mogą być marzenia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Stu lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 3: Zinterpretuj utwór "tak samo", Ewy Lipskiej. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2021 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Ludzie czynu czy marzyciele – którzy bardziej przyczynili się do rozwoju świata? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Czego można się dowiedzieć o człowieku na podstawie jego snów? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 3: Zinterpretuj utwór "Powrót", Kazimiery Iłłakowiczówny. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2021 - matura

Temat 1: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 3: Zinterpretuj utwór "Strych", Beaty Obertyńskiej. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2021 - matura próbna

Temat 1: Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 3: Zinterpretuj utwór "Z lat dziecięcych", Bolesława Leśmiana. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2020 - matura poprawkowa, wrzesień

Temat 1: Nadzieja – źródło duchowej siły czy słabości człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całej powieści oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Orędzie", Leopolda Staffa. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2020 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Jak na postępowanie człowieka wpływa jego wyobrażenie o otaczającej go rzeczywistości? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca pow inna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Odpowiedź", Tadeusza Różewicza. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2020 - matura

Temat 1: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Daremne", Anna Kamieńska. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2020 - matura próbna

Temat 1: Czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy jest to tylko mrzonka artystów? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Improwizacja", Adama Zagajewskiego. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2019 - matura poprawkowa

Temat 1: Czym mo że być dla człowieka prawda? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Zbrodni i kary oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna zawierać co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Ex libris", Wiktora Gomulickiego. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2019 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Czym dla człowieka mo że być sztuka? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu opowiadania Tadeusza Borowskiego Ofensywa styczniowa i do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Miejmy nadzieję!", Adama Asnyka. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2019 - matura

Temat 1: Czym dla cz łowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczy ć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Samotność", Anny Świrszczyńskiej. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2018 - matura poprawkowa

Temat 1: Co sprawia, że człowiek może pokonywać przeciwności losu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczy ć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "O nierówności ludzkiej", Czesława Miłosza. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2018 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Człowiek aktorem w teatrze świata. Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu utworu Stefana Chwina Syn kamienia oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Wątpliwości", Adama Asnyka. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2018 - matura

Temat 1: Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "*** (Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają)", Ernesta Brylla. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2017 - matura poprawkowa

Temat 1: Jaką postawę przyjmuje człowiek w obliczu cierpienia innych? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwo łując się do fragmentu Dżumy Alberta Camusa oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Odwaga", Ewy Lipskiej. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2017 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Jakimi wartościami należy się kierować, wybierając drogę życiową? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Ze wstępu do rozmówek", Stanisława Barańczaka. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2017 - matura

Temat 1: Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Słyszę czas", Kazimierza Wierzyńskiego. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2016 - matura poprawkowa

Temat 1: Czym dla człowieka może być praca? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Do S...", Stanisława Grochowiaka. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2016 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Czym dla człowieka może być dom rodzinny? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Starego domu Andrzeja Stasiuka i do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczy ć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Spróbuj opiewać okaleczony świat", Adama Zagajewskiego. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2016 - matura

Temat 1: Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Dałem słowo", Zbigniewa Herberta. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2016 - matura "stara"

Temat 1: Jaką rolę w życiu człowieka mog ą odgrywać sny? Analizując wiersze Do snu Jana Kochanowskiego i Pochwała snów Wisławy Szymborskiej, zwróć uwagę na przedstawione w nich oczekiwania i emocje związane z marzeniami sennymi.

Temat 2: Na podstawie analizy podanych fragmentów Granicy Zofii Nałkowskiej scharakteryzuj postawę moralną Zenona Ziembiewicza. Oceń postępowanie bohatera, wykorzystując znajomość całego utworu.

2015 - matura poprawkowa

Temat 1: Jaka może być cena poświęcenia? Rozważ zagadnienie i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza i do innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczy ć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Wyznanie", Czesława Miłosza. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2015 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy jest to tylko mrzonka artystów? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu III cześci Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczy ć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Improwizacja", Adama Zagajewskiego. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2015 - matura

Temat 1: Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne – co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj utwór "Ta jedna sztuka", Elizabeth Bishop (tłum. Stanisław Barańczak). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2015 - matura "stara"

Temat 1: Jak można wykorzystać władzę absolutną? Interpretując fragmenty noweli Bolesława Prusa Z legend dawnego Egiptu, porównaj Ramzesa jako władcę z jego następcą – Horusem. Uwzględnij wartości ważne dla bohaterów oraz przesłanie utworu.

Temat 2: Analizując fragmenty Dziadów części III Adama Mickiewicza oraz Ziela na kraterze Melchiora Wańkowicza, porównaj ukazane w nich sytuacje i postawy matek. W interpretacji wykorzystaj znajomość dramatu Adama Mickiewicza.

2014 - matura poprawkowa

Temat 1: Analizując podane fragmenty tekstów, porównaj obrazy przyrody i okre śl jej związek z życiem człowieka. Pan Tadeusz, Gospodarstwo oraz Zmierzch, Rozdziobią nas kruki wrony.

Temat 2: Co sprawia, że człowiek postępuje wbrew przyjętemu przez siebie systemowi wartości i jakie są skutki takiego post ępowania? Odpowiedz na to pytanie, analizując przedstawione fragmenty Granicy Zofii Nałkowskiej.

2014 - matura

Temat 1: Żołnierskie emocje bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci.

Temat 2: Na podstawie fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach.

2013 - matura

Temat 1: Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci ukazane we fragmentach noweli Elizy Orzeszkowej Gloria victis i w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Mazowsze. W analizie zwróć uwagę na osoby mówiące w obu tekstach

Temat 2: Co o autorytecie pisał w Przedwiośniu Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał rolę w życiu społeczeństwa? Analizując przedstawiony fragment, zwróć uwagę na stosunek bohaterów do autorytetów.

2013 - matura próbna CEN Bydgoszcz

Temat 1: Koncepcja ludzkiego losu. Jaką postawę przyjmuje człowiek wobec śmierci i przeznaczenia? Odpowiedz na pytanie, dokonując analizy ody Horacego Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie... i Trenu XI Jana Kochanowskiego. Zwróć również uwagę na doktryny filozoficzne wpisane w oba utwory.

Temat 2: Różne postawy wobec ojczyzny. Dokonaj analizy wiersza Tyrtajosa Rzecz to piękna... oraz fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Zwróć uwagę na ocenę powinności wobec kraju i postawy bohaterów obu utworów. Przywołaj odpowiednie konteksty interpretacyjne.

2012 - matura poprawkowa

Temat 1: Poeta i jego miejsce w świecie. Co na ten temat mówią Jan Kochanowski w Pieśni XXIV i Tadeusz Różewicz w wierszu Poeta w czasie pisania?

Temat 2: Analizując fragment noweli Bolesława Prusa Kamizelka, zwróć uwagę na postawę narratora wobec przedmiotów i ludzi oraz jego rolę w budowaniu refleksji o świecie.

2012 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Zanalizuj wypowiedzi i zachowania bohaterów ukazane we fragmencie Lalki Bolesława Prusa. W kontek ście całej powieści wyjaśnij, co prezentowana scena mówi o Stanisławie Wokulskim.

Temat 2: Analizując podany fragment Ustępu III części Dziadów, porównaj dwa wizerunki władców oraz wyjaśnij, czemu służy ich zestawienie w utworze Adama Mickiewicza.

2012 - matura

Temat 1: Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizuj ąc przytoczony fragment III części Dziadów Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego.

Temat 2: Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach Lalki Bolesława Prusa i Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek.

2011 - matura poprawkowa

Temat 1: Interpretując Pieśń IX Jana Kochanowskiego i wiersz Nie wierzę w nic Kazimierza Przerwy-Tetmajera, porównaj postawy osób mówi ących wobec życia i świata. W interpretacji uwzgl ędnij konteksty epok, w których powsta ły utwory.

Temat 2: Jak bohaterowie Lalki Bolesława Prusa postrzegają naturę? Odpowiedz na pytanie, analizując podany fragment powieści. Na podstawie całej powieści wyjaśnij przyczyny takiego widzenia natury.

2011 - matura, termin dodatkowy

Temat 1: Opisz sytuację, w jakiej został ukazany Mąż we fragmencie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. W kontekście I części dramatu przedstaw przyczyny rodzinnej tragedii bohatera.

Temat 2: Na podstawie wierszy Testament mój Juliusza Słowackiego i ***(ostatni z mego pokolenia) Leopolda Staffa porównaj przedstawione postawy poetów wobec życia, ludzi oraz własnej twórczości.

2011 - matura

Temat 1: Analizując wiersze Gdy tu mój trup... Adama Mickiewicza oraz Światło w ciemnościach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń i rzeczywistości. Wykorzystaj w łaściwe konteksty.

Temat 2: Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi

2010 - matura poprawkowa

Temat 1: Na podstawie podanych fragmentów utworu Henryka Sienkiewicza Potop scharakteryzuj rozmówców. Wykorzystuj ąc znajomość powieści, określ, jak obie rozmowy wpłynęły na decyzje Kmicica.

Temat 2: Na podstawie podanego fragmentu dramatu Sławomira Mrożka Tango porównaj Artura i Edka jako przywódców. Zwróć uwagę na motywy ich działania.

2010 - matura

Temat 1: Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera Świętoszek scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci.

Temat 2: Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego życia w czasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci.

2009 - matura

Temat 1: Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?

Temat 2: Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny

2009 - matura próbna

Temat 1: Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie... i Hymn Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów.

Temat 2: Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego – nowoczesność i postęp czy piekło dla pracuj ących tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty Ludzi bezdomnych oraz wykorzystując znajomość całości powieści. Zwróć szczególną uwagę na opisy maszyn i pracujących robotników.

2008 - matura

Temat 1: Analizując fragment Ody do młodości Adama Mickiewicza i wiersz Któż nam powróci Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek m łodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.

Temat 2: Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego.

2007 - matura

Temat 1: Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy

Temat 2: Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując tak że znajomość utworów.

2007 - matura próbna

Temat 1: Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomo ści ca łego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwró ć uwagę na rol ę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury.

Temat 2: Romantyk i pozytywista (Juliusz Słowacki i Boles ław Prus) w kontekście ideałów swojej epoki oceniają cywilizację zachodnioeuropejską. Porównaj obraz Zachodu zawarty w poniższym fragmencie Lalki z tym, który znasz z Kordiana. Zwróć uwagę na znaczenie podróży po Europie w życiu bohaterów.

2006 - matura

Temat 1: Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.

Temat 2: Zanalizuj podany fragment Chłopów Władysława Reymonta i scharakteryzuj występujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.

2006 - matura próbna

Temat 1: Analizując dany fragment powieści, zwróć uwagę na prezentowane przez bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy: Przedwiośnie jako powieść – dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski.

Temat 2: Dwa modele rodziny. Porównaj rodzinę przedstawioną w podanym fragmencie Tanga Sławomira Mrożka z rodziną Borynów ukazaną w Chłopach Władysława Reymonta. Zwróć uwagę na relacje między różnymi pokoleniami i scenerię, w której bohaterowie zostali umieszczeni.

2005 - matura próbna

Temat 1: Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

Temat 2: Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści

2005 - matura

Temat 1: Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu

Temat 2: Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty.

2005 - matura próbna

Temat 1: To chory kąt... (...) – analizując fragment, zwróć uwagę na przemyślenia Stanisława Wokulskiego dotyczące sytuacji w kraju i odnieś je do innych opinii o społeczeństwie wyrażonych w Lalce Bolesława Prusa.

Temat 2: Różne wizje zaświatów. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego i wiersz Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana, zwróć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterów

2004 - matura próbna

Temat 1: Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii? Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety.

Temat 2: Czym dla bohaterów Lalki Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo? Zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach.

2003 - matura

Temat 1: Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.

Temat 2: Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską. Interpretując fragment Przedwiośnia, zwróć uwagę na rozterki bohatera związane z określeniem w łasnej to żsamości. Wnioski z analizy odnie ś do refleksji wyniesionych z lektury całej powieści.

2003 - matura próbna

Temat 1: Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.

Temat 2: Gustawa Herlinga–Grudzińskiego Inny świat. Wyjaśnij tytuł na podstawie podanego fragmentu. Czy opisany mechanizm systemu dzia łał w pe łni skutecznie? Odpowiedź uzasadnij argumentami z całego utworu.

2002 - matura

Temat 1: Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza? W pracy wykorzystaj znajomość utworu Józefa Wybickiego i podanych fragmentów Pana Tadeusza.

Temat 2: Zanalizuj przedstawioną poniżej scenę i objaśnij, na czym polega jej dramatyzm oraz kluczowy charakter w powieści Granica Zofii Nałkowskiej.


Czytaj dalej: Pytania jawne na maturze ustnej z języka polskiego w 2023 (Aktualizacja 01.03.2023)