Juliusz Słowacki

Biografia

Urodził się 4 września 1809 w Krzemieńcu, zmarł 3 kwietnia 1849 w Paryżu. Polski poeta romantyczny, dramatopisarz. W latach 1825-28 studiował prawo w Wilnie. W 1829 rozpoczął pracę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, później w 1831 został zatrudniony w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego. Jako kurier dyplomatyczny Rządu wyjechał do Drezna, następnie do Paryża, w którym osiadł na stałe. W latach 1832-1836 przebywał w Genewie, która wywarła ogromny wpływ na jego twórczość (poemat „W Szwajcarii”). W 1836 odbył podróż do Włoch, podczas której zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim. W latach 1836-37 odbył podróż do Grecji, Egiptu i Palestyny ( „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”). Następnie, w 1869 Słowacki powrócił do Paryża. W 1849 zmarł z powodu postępującej gruźlicy płuc i pochowany został na cmentarzu Montmartre. W 1927 jego prochy zostały przewiezione do Krakowa i złożone w krypcie na Wawelu w Krakowie.


Pewien rozgłos przyniosła Słowackiemu powieść poetycka "Hugo" (1830). W 1832 opublikował dwa tomy "Poezji", w których znalazło się kilka powieści poetyckich: "Żmija", "Jan Bielecki", "Hugo", "Mnich", "Arab", tragedie: "Mindowe", "Maria Stuart". Trzeci tom poezji (wydany w 1833 roku) zawierał m.in. powieść poetycką "Lambro", poemat "Godzina myśli" oraz liryki pisane podczas powstania listopadowego.


Dramaty: "Kordian" (1834), "Horsztyński" (1835, wyd. 1866), "Balladyna" (1839), "Fantazy" (wyd. 1866), "Mazepa" i "Lilla Weneda" (1840), "Ksiądz Marek" (1843), "Sen srebrny Salomei" (1844), "Zawisza Czarny" (1844 - 1845, wyd. 1908), "Samuel Zborowski" (napisany po 1845, wyd. 1903), parafraza "Księcia niezłomnego" Pedra Calderona (1844).


Poematy: "Anhelli" (1838), "Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle" (wyd. 1839), "Ojciec zadżumionych" i "Wacław" (wydane wraz z poematem "W Szwajcarii" pt. "Trzy poema", 1839). Nieukończony poemat dygresyjny "Beniowski" (pieśni 1 - 5, 1841, pieśni 6 - 10 w tomie 2 "Pism pośmiertnych", 1866).


Za życia Słowacki opublikował tylko część swojej twórczości i nie udało mu się zyskać popularności, mimo że jego poezja była czymś wyjątkowym, nawet na tle bogatej literatury romantycznej.

Juliusz Słowacki - wiersze, utwory, poezja