Wyjaśnij sens stwierdzenia Goplany: Natura zbrodnią pogwałcona Mścić się będzie. W odpowiedzi odwołaj się do przykładu z Balladyny

Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski.

W Akcie II dramatu romantycznego Balladyna, królowa jeziora Gopło przepowiada zabójczyni własnej siostry ponury los. Odtąd ma nie zaznać spokoju, gnębiona przez grozę zdradzenia swojej zbrodni. Goplana wypowiada też słowa: "Natura zbrodnią pogwałcona Mścić się będzie". Oznacza to, że zło jest nienaturalnym aspektem świata i jego natura prędzej czy później ujawni zbrodnię, karząc ją.

Balladyna po zabójstwie Aliny za wszelką cenę próbuje ukryć dowody swojej zbrodni. Jednym z nich jest czerwona plama na czole dziewczyny, którą ukrywa pod czarną przepaską. Nawiązuje to nieco do postaci Lady Makbet, która ciągle widziała na swoich dłoniach krew. Pierwsza reakcja na zabicie siostry również przywodzi na myśl szaleństwo - Balladyna jest w didaskaliach określona mianem obłąkanej. Widzimy więc, że natura człowieka sama buntuje się przeciwko wyrządzaniu przez niego zbrodni. Kara przybiera postać szaleństwa, ciągłego wyrzutu sumienia.

Jednak Słowacki słowa Goplany rozumie też dosłownie. Dla romantycznego poety przyroda stanowi sama w sobie bohatera dramatu. Wyrazem tego są leśne duszki i sama Goplana. Wszystko wokół życie bierze udział w ludzkich perypetiach. Dlatego też to właśnie zjawisko przyrodnicze bierze odwet za wszystkie zbrodnie Balladyny.

Ostatecznie zwycięska królowa zaczyna sądzić, wedle zwyczaju Lechitów, swój lud. Zostają jej przedstawione trzy zbrodnie, za które wymierza karę śmierci. Paradoksalnie po trzykroć sama siebie skazuje na śmierć. Są to bowiem: otrucie Kostryna, zabójstwo Aliny i niewdzięczność wobec matki. Gdy wypowiada słowa: "Winna śmierci!" uderza w nią piorun.

To zjawisko przyrodnicze ostatecznie wymierza karę Balladynie, tak jak przepowiedziała Goplana. Wykazuje to również wiarę w kosmiczny porządek świata, gdzie siła nadprzyrodzona nie pozostawia zła bez kary. Piorun jest wszak nie tylko elementem natury ale też stałym atrybutem sprawiedliwości Boga już od starożytności.

Słowacki słowami Goplany wskazuje więc na dwie rzeczy. Pierwszą jest natura jako integralny bohater dramatu romantycznego. Drugą zaś możemy ująć jako wiarę w istnienie sprawiedliwości we wszechświecie. Zbrodnia jest wtedy nienaturalna, to pogwałcenia zasad świata. Poeta wyraża przeświadczenie, zgodne z ludowym rozumieniem takich zjawisk, że kara przychodzi na każdego zbrodniarza. Wymierza ją natura, zgodnie z wszelkimi postanowieniami Boga - najwyższego autorytetu i sędziego.


Przeczytaj także: Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.