Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki - biografia

Ignacy Krasicki przyszedł na świat 3 lutego 1735 roku w Dubiecku w rodzinie zubożałej magnaterii herbu Rogala. Wraz z dwoma braćmi na polecenie rodzicieli wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. W 1759 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez dwa lata studiował w Rzymie. Powróciwszy do Polski objął stanowisko sekretarza prymasa Władysława Łubieńskiego, który równocześnie sprawował obowiązki monarchy podczas jego nieobecności. Król Stanisław August Poniatowski namaścił go na kapelana, a także przyznał mu Order Orła Białego. W 1765 roku z pomocą władcy oraz Franciszka Bohomolca założył czasopismo „Monitor” krytykujące saską kulturę.

W 1757 roku Ignacy Krasicki otrzymał miano biskupa warmińskiego. W czasie organizowanych przez króla spotkań zwanych obiadami czwartkowymi rozpoczął promowanie swojej twórczości. Debiutanckim utworem były fragmenty poematu heroikomicznego Myszeidos, który opublikował ostatecznie w roku 1775. Kolejne lata to czas wysokiej płodności literackiej Krasickiego, w ciągu kolejnych czterech lat wydane zostały: powieść Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (1776), Monachomachia (1776), Satyry (1779) oraz Bajki i przypowieści (1779). Często podpisywał się pseudonimem X.B.W. Założył również i wydawał czasopismo „Co tydzień”. W 1781 roku opublikował dwutomową encyklopedię Zbiór potrzebniejszych wiadomości. Urząd biskupa warmińskiego pozwalał mu na uczestnictwo w obradach Senatu Rzeczypospolitej, co również miało nieprzyjemne skutki - po pierwszym rozbiorze Polski musiał utrzymywać przyjacielskie stosunki z cesarzem Fryderykiem II. W 1795 roku awansował na arcybiskupa gnieźnieńskiego, przez co musiał zmienić miejsce rezydowania z Lidzbarku Warmińskiego na Łowicz i Skierniewice.

Z powodu stanowiska i posłuszeństwa kościołowi to właśnie przez jego usta polski lud usłyszał o zakazie rewolucji i buntu, który nakazał papież Pius VI w nadesłanym brewe, czyli piśmie urzędowym napisanym specjalnie do Krasickiego. Ignacy Krasicki zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie, gdzie został pochowany w konsekrowanej przez siebie katedrze pod wezwanej Świętej Jadwigi Śląskiej. W 1829 roku dzięki staraniom pisarza Juliana Ursyna Niemcewicza jego prochy przeniesiono do Katedry Gnieźnieńskiej.

Ignacy Krasicki - twórczość

Ignacy Krasicki - zbiory twórczości

Nasza witryna korzysta z plików COOKIES („ciasteczka”). Dowiedz się więcej o COOKIES z naszej Polityki Prywatności.
ROZUMIEM