Autorem planu wydarzeń jest: Marcin Puzio.
 1. Przybycie wygnańców na Syberię.
 2. Gościnność autochtonów.
 3. Zamieszkanie wodza wraz z Polakami.
 4. Nadanie mu przezwiska Szaman.
 5. Wybranie Anhellego na swojego ucznia. 
 6. Proroctwo Szamana.
 7. Odejście wraz z młodzieńcem.
 8. Napotkanie grupy rusyfikowanych dzieci.
 9. Oburzenie Szamana, wymierzenie kary wobec popa.
 10. Przejście obok cmentarza.
 11. Zauważenie starca przez Anhellego, prośba o wskrzeszenie go.
 12. Zgoda i ostrzeżenie Szamana.
 13. Zabicie starca zarzutami i informacją o śmierci jego brata.
 14. Wędrówka wokół jeziora.
 15. Spotkanie ludu Szamana.
 16. Żal ludu wobec wodza z powodu opuszczenia. 
 17. Pokazanie Syberyjczykom duszy Anhellego w czasie jego snu.
 18. Zachwyty nad chłopcem.
 19. Spotkanie z ostatnim wygnańcem barskim.
 20. Pobieranie od niego wysokiego podatku.
 21. Cudowne działanie Szamana, odejście celników bez zabrania mu dóbr.
 22. Wejście do kopalni Sybiru, obraz ludzi cierpiących.
 23. Śmierć jednego z pracujących we śnie, chęć poznania jego historii.
  1. Patriotyzm księdza.
  2. Wydanie go w ręce katów przez biskupa.
  3. Poddanie się rozpaczy na wygnaniu.
  4. Zapominanie słów pacierza, spożycie ołowiu.
  5. Cierpienie z powodu gorączki.
  6. Śmierć we śnie.
 24. Prośba o usunięcie kamienia z szybu.
 25. Wykonanie prośby, odnalezienie martwych dzieci i żyjącego ojca.
 26. Modlitwa nad jeziorem.
 27. Oglądanie kaźni jednego z wygnańców.
 28. Opętanie Anhellego podczas wyjścia z kopalni.
 29. Kłótnie wśród mieszkańców chaty, podział na trzy grupy.
 30. Ukrzyżowanie trzech mężczyzn, śmierć na krzyżu.
 31. Pochowanie trupów przez Szamana i Anhellego.
 32. Ukazanie się anioła Anhellemu, podobnego do jego ukochanej z ojczyzny.
 33. Smutek, chęć śmierci młodzieńca.
 34. Rozgniewanie Anhellego, rzucenie ptaka.
 35. Powstanie ducha, upomnienie chłopca.
 36. Ukorzenie młodzieńca, modlitwa.
 37. Grzech w chacie, złość Szamana.
 38. Konanie starca, zaniesienie go na cmentarz.
 39. Śmierć Szamana i smutek Anhellego.
 40. Zamieszkanie z Syberyjczykami w jamie.
 41. Ukochanie sobie jak siostry dawnej zbrodniarki.
 42. Konanie dziewczyny, odmawianie litanii do Maryi.
 43. Pojawienie się róży na jej piersi w chwili śmierci.
 44. Nadejście Anioła.
 45. Wydanie ciała dziewczyny Aniołowi, wniebowstąpienie jej.
 46. Ukazanie się Polakom Aniołów.
 47. Grzech wygnańców, kanibalizm.
 48. Próba nawrócenia więźniów.
 49. Wyrzeczenie się Boga.
 50. Ukazanie się tęczy na znak przymierza.
 51. Nawrócenie się wygnańców i śmierć.
 52. Przyjście Aniołów do Anhellego, informacje o śmierci towarzyszy.
 53. Bluźnierstwo, upomnienie ze strony wysłanników Boga.
 54. Poddanie się młodzieńca woli bożej. 
 55. Śmierć Anhellego.
 56. Nadejście Anioła, Eloe.
 57. Opłakiwanie młodzieńca.
 58. Nadejście rycerza, chęć wskrzeszenia Anhellego.
 59. Prośba Anioła o umożliwienie zmarłemu odpoczynku.
 60. Pozostawienie młodzieńca z Aniołem.

Przeczytaj także: Anhelli - streszczenie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11 20:24:11