Dante Alighieri

Biografia

Data jego urodzenia nie jest pewna, wiadomo, że urodził się 1265 roku we Florencji, jednak miesiąc narodzin waha się w zapisach między majem a czerwcem. Edukował się na kilku kierunkach: teologia, literatura, gramatyka, retoryka czy filozofia. Debiutancki utwór napisał po niespodziewanej śmierci swojej ukochanej Beatrycze, zatytułował go Życie nowe (Vita nuova, 1290), swą ukochaną umieścił również w „Boskiej Komedii”. Był członkiem ruchu poetyckiego Dolce stil novo („słodki nowy styl”). Brał czynny udział we włoskiej polityce, najpierw zdecydował się wstąpić do cechu aptekarzy i lekarzy, a parę lat później został powołany na urząd priora. Podczas jednego z poselstw związanych z odnowieniem ligi miast gnelfickich, papież uwięził literata, a następnie skazał go na karę grzywny i dwa lata banicji. Ponieważ Dante nie uiścił opłaty, wydano na niego wyrok: wygnanie albo spalenie na stosie. Wybrał ten pierwszy, co spowodowało, że do końca życia krążył po dworach, utrzymując się na nich z operowania słowem. Ostatnie lata życia poświęcił na tworzenie swojego opus magnum – Boskiej komedii (Divina Commedia). Poemat pisany w dialekcie toskańskim powstawał od 1308 roku, wkrótce po ukończeniu go poeta zmarł – 14 września 1321 roku w Rawennie. Pieśni z „Boskiej Komedii” przekładał między innymi Adam Mickiewicz, jednakże pierwszy raz cała treść dzieła została przetłumaczona na język polski dopiero w roku 1860 przez Juliana Korsaka.