Anhelli - charakterystyka

Autorka charakterystyki: Marta Grandke.

Anhelli to tytułowy bohater dzieła Juliusza Słowackiego. Poemat ten powstał w roku 1837 i zawierał on w sobie pesymistyczną wizję dotyczącą dalszej przyszłości Polski oraz jej niepodległości. Ukazywał on także losy polskiej emigracji. Głównym tematem poematu jest wędrówka, którą odbywa główny bohater, czyli właśnie tytułowy Anhelli. Jest to młody człowiek, który wędruje po Syberii wraz ze swoim przewodnikiem, Szamanem. Obserwuje on, jak wygląda „białe piekło”, wędruje przez Syberię i obserwuje to, jak wygląda ta kraina. Oczami Anhellego czytelnik widzi skłóconą emigrację, która nie potrafi ze sobą współpracować i jest tym samym skazana na zagładę.

Charakterystyka Anhellego

Anhelli to bohater dynamiczny, który zmienia się w czasie trwania akcji utworu. Wędrując z Szamanem, nabywa on wiedzę o otaczającym go świecie, dowiaduje się, jak działa rzeczywistość. O Anhellim mówi się, że jest człowiekiem czystym, którego nie skalał żaden grzech, dlatego zostaje on wybrany przez Szamana na odkupiciela narodu.

Jednak Anhelli skażony jest także dawną miłością do kobiety, która nie opuściła go wraz z czasem. To bohater nieszczęśliwy, pełen smutku, który pragnie śmierci, która może go wyzwolić od tych cierpień. Anhelli doświadczył bowiem w swoim życiu wiele nieszczęścia - stracił ukochaną, pochował swojego brata, był także obserwatorem bólu, jakie znosili mieszkańcy Syberii. Z trudem radził sobie z otaczającym go cierpieniem, powodowało ono u niego rozpacz.

Anhelli jest także patriotą. Przepełnia go miłość do ojczyzny, został wybrany na jej odkupiciela. Stara się on oddać jej swoje serce w całości. Jego dusza wyrywała się w jej kierunki i chciała wrócić w swoje rodzinne strony. Dla Anhellego ojczyzna była więc jedną z najważniejszych wartości w życiu. Ważna była dla niego także kwestia jej niepodległości i próby jej odzyskania przez naród. Był on także świadkiem cierpienia swoich rodaków z powodu represji politycznych, jakie zarządziło Imperium Rosyjskie. Anhelli, nawet umierając, wpatruje się w ptaki, które lecą w stronę jego utraconej ojczyzny. Jest on bowiem patriotą nawet w swoich ostatnich chwilach życia.

W pewnym momencie swojego życia Anhelli wybiera odosobnienie i zamieszkuje chatę z lodu. Towarzyszy mu dziewczyna, która popełniła zbrodnię, jednak Anhelli nie skreśla jej z tego powodu. Pozwala jej odbywać pokutę w swoim towarzystwie. Świadczy to o jego otwartej i ufnej naturze. Był on wyrozumiały, nie skreślał ludzi z powodu ich grzechów i dawał im szansę na naprawienie ich win. Jest on nawet w stanie rozpaczać po śmierci zbrodniarki, do której zdążył się szczerze przywiązać w trakcie wspólnego życia z nią.

Anhelli jest więc typową realizacją bohatera romantycznego. To jednostka wybitna, wybrana do rzeczy wielkich, która szczerze kocha swoją ojczyznę i pragnie jej wyzwolenia. Anhelli cierpi także z powodu niespełnionej miłości do swojej ukochanej, którą jednak z czasem zastępuje w jego sercu ojczyzna. Jego życie przepełnione jest cierpieniem, on sam zaś pragnie śmierci, która mogłaby mu przynieść ulgę i odpoczynek.


Przeczytaj także: Szaman - charakterystyka

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.