Krzysztof Kamil Baczyński

Biografia

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 w Warszawie, jako syn żołnierza Legionów Polskich i działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, a zarazem krytyka literackiego, Stanisława Baczyńskiego i Stefanii Zieleńczyk, nauczycielki wywodzącej się ze zasymilowanego rodu żydowskiego. Katastrofizm i poczucie kresu towarzyszyło mu od dziecka – jarzmo zagłady Żydów oraz słabe zdrowie podkreślały bezsens egzystencji. Chorował na astmę i serce, nieustannie czuł się zagrożony możliwością wystąpienia epidemii gruźlicy. Talent i zainteresowanie literaturą przejawiał już na etapie gimnazjalnej edukacji, zaznajamiając się nie tylko z polską twórczością, ale i wybitną literaturą francuską. Sam próbował również pisać w tym języku. W klasie spotkał innych patriotycznie przygotowanych do życia kolegów – Tadeusza „Zośkę” Zawadzkiego, Macieja Aleksego „Alka” Dawidowskiego czy Jana „Rudego” Bytnara. Już wtedy angażował się w działalność Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus”, która pełniła rolę nie do końca legalnej organizacji zrzeszającej uczniów szkół średnich pod przewodnictwem Polskiej Partii Socjali-stycznej.

Debiut literacki

W 1937 roku otrzymał stanowisko członka Komitetu Wykonawczego Spartakusa oraz funkcję redaktora „Strzały” – czasopisma promującego stowarzyszenie. Właśnie tam w 1938 roku opublikował swój debiutancki utwór Wypadek przy pracy. Jego marzeniem były studia graficzne lub ilustratorskie, jednak wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że nie mógł podjąć studiów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Gdy podczas okupacji stworzono getto, nie zdecydował przenieść się do niego i wraz z matką ukrywał się po aryjskiej stronie miasta.

Pokolenie Kolumbów

W 1940 roku ukazał się jego debiut w postaci tomiku poetyckiego zatytułowany Zamknięty echem. W kolejnych cyklach wierszy kontynuował tematy pokolenia Kolumbów, którego stał się głównym przedstawicielem. Utwory tejże grupy charakteryzowały się próbą przepracowania wspólnej traumy, jakim były druga wojna światowa, okupacja oraz liczne utraty bliskich osób. Należeli do niej m.in. Roman Bratny (od jego powieści zaczerpnięto nazwę), Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Borowski, Józef Hen czy Anna Kamieńska.

Prócz katastrofizmu, refleksją nad życiem, a raczej jej brakiem, pisał także miłosne liryki - pierwsze, Dwie miłości (1940) o zabarwieniu erotycznym dedykował żonie, Barbarze Drapczyńskiej, którą poślubił 3 czerwca 1942 roku. Tegoż samego roku Krzysztof Kamil Baczyński rozpoczął studia na kierunku filologia polska na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Niezależnie od pracy literackiej, imał się różnych zajęć. Nie zapomniał o swojej największej pasji i równolegle uczęszczał na wykłady w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. W 1943 roku po-rzucił edukację, by wesprzeć działania konspiracyjne. Należał do drugiego plutonu Alek, kompanii Rudy, batalionu Zośka w ramach Armii Krajowej. Wraz z żołnierzami brał udział w akcji polegającej na wykolejeniu pociągu niemieckiego, co spowodowało znaczne opóźnienia w komunikacji. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” ze stopniem starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty. W tym czasie kontynuował tworzenie poezji, a nawet kierował takim działem w czasopiśmie „Droga”. 1 lipca 1944 roku został odwołany z funkcji w batalionie Zośka z powodu małej przydatności oraz przeniesiono go, by piastował stanowisko szefa prasowego kompanii. Znalazł się w harcerskim batalio-nie „Parasol”, gdzie objął zastępstwo dowódcy.

Krzysztof Kamil Baczyński – śmierć

Gdy wybuchło powstanie warszawskie, był akurat w drodze po odbiór obuwia dla swojego oddziału. Wszystkie drogi ucieczki zostały zablokowane, toteż dołączył do ochotniczego oddziału dowodzonego przez podporucznika Lesława Kossowskiego. 4 sierpnia 1944 roku pełnił wartę na posterunku ulokowanym w pałacu Blanka. Tam też trafiony kulą wysłaną przez strzelca wyborowego zginął. Kilka tygodni później, 1 września, zmarła jego żona Barbara. Po jego śmierci ukazało się kilka antologii oraz zbiorów wierszy publikowanych wcześniej w czasopismach konspiracyjnych lub też takich, które nigdy nie wyszły drukiem.

Krzysztof Kamil Baczyński - twórczość

Nasza witryna korzysta z plików COOKIES („ciasteczka”). Dowiedz się więcej o COOKIES z naszej Polityki Prywatności.
ROZUMIEM