Franciszek Dionizy Kniaźnin - biografia, wiersze, twórczość

Franciszek Kniaźnin przyszedł na świat 4 października (choć szacuje się daty między 1 a 8 października) 1750 roku w Witebsku. Uczęszczał do kolegium jezuickiego w rodzinnej miejscowości. W 1746 roku wstąpił do zakonu jezuitów, gdzie również studiował. Edukację kontynuował na nowicjatach w Połocku i Nieświeżu, a następnie na kierunku retorycznym w Słucku. Zatrudnił się jako nauczyciel w warszawskim kolegium. Z powodu likwidacji zakonu i braku ślubów powrócił do stanu świeckiego, następnie przyjął posadę sekretarza księcia Adama Czartoryskiego.

W 1776 roku Franciszek Kniaźnin wydał debiutancki tom zawierający Bajki. Wśród jego dzieł znajdują się również dworskie dramaty i refleksyjne ody, takie jak: Żale Orfeusza nad Eurydyką (1779) czy Anakreon. Krotofila we 3 aktach. Na imieniny kżny Izabeli Czartoryskiej (1787). Nadzorował także pracę nad księgozbiorem biblioteki Załuskich. Drugi rozbiór Polski źle na niego wpłynął, przez co jego stan psychiczny uległ znacznemu pogorszeniu. Pod koniec życia opiekował się nim ksiądz Franciszek Zabłocki. Zmarł 25 sierpnia 1807 roku w Końskowoli.

Franciszek Dionizy Kniaźnin - wiersze, utwory, twórczość

Epoka literacka: Oświecenie