O Filorecie

Jak wonny paczek, ta różu,
Kwitnie w samej wdzięków porze,
Tak ty kwltnelai, o hoża!
Kraso płci piękne] i wzorze.

Cóż nam zostało z tej róży?
Żałość nad grobem wyryta;
Że ktoś tam idąc w podróży,
Ażeby westchnąć przeczyta!

"Stój! Filoreta tu leży,
Uroda z cnotą pospołu!
Niegdyś ponęta młodzieży,
A teraz garstka popiołu".

Czytaj dalej: Oda do wąsów - Franciszek Dionizy Kniaźnin