Kontent na pozor a niekontent skrycie,
Cieszę się, smucę, śmieję się i ślocham.
Nie dziw: wszak takie kochających życie;
Ach! i ja kocham.

Czytaj dalej: Oda do wąsów - Franciszek Dionizy Kniaźnin