x

Wiktor Gomulicki

Wiktor Gomulicki - twórczość

Wiktor Gomulicki - interpretacje

Epoka literacka: Pozytywizm