Antoni Kucharczyk — biografia, wiersze, twórczość

Antoni Kucharczyk (1874 - 1944) rolnik, poeta ludowy. Także jako Antek z Bugaja, Bartek Mądrala, Jantek Bugański, Jantek z Bugaja parobek wiejski, Maciek Bzdura.

Antoni Kucharczyk — wiersze, utwory, twórczość