Do Matki Bożej

O Matko Boża, niepokalana,
Nie opuszczaj nas, Twych dzieci,
O Matko nasza, Matko kochana,
Niechaj nam łaska Twa świeci.

Panno Przeczysta, wonna lilio,
Proś Syna Twego za nami,
Panno łaskawa, święta Maryo,
Módl się za Twemi dziatkami.

Ucieczko grzesznych, Różo duchowna,
Błagamy Twojej opieki,
O Częstochowska Panno cudowna,
Patrz, my w niewoli, już wieki...

Królowo nasza Polskiej Korony,
Spójrz na poddane Twe dzieci,
Na lud Twój wierny, tak uciśniony,
Niechaj nam wolność zaświeci!

Gwiazdo zaranna, ucieczko nasza,
Nie wypuszczaj nas z opieki,
Aby powstała Ojczyzna nasza,
Wolna, szczęśliwa, na wieki...

Podnieś Twe skronie w polskiej koronie,
Błogosław nam Matko Boża,
Niech nam wolności zorza zapłonie
Jasna, od morza do morza...

Czytaj dalej: Chrystusie - Julian Tuwim