Hej, na polskim Śląsku Piasta

Hej, na polskim Śląsku Piasta
Giną polskie wioski, miasta.
Giną lasze dzieci prawe,
Pod teutońskiem, krwawem prawem...

Tam Hakata, pruskie żmije,
Polskiem życiem i krwią tyje...
Krew Piastową chciwie żłopie,
Polskim dzieciom groby kopie.

Hej, na śląskiej polskiej ziemi
Niemiec polskie dzieci niemi...
Bismarkowskim idąc śladem,
Teutońskim truje jadem.

Hej, Ślązacy, dzieci Piasta!
Wasze wioski, wasze miasta,
Wasze śląskie góry, łany,
Wasz ten cały Śląsk kochany!

Hej, ty śląski polski ludu!
Pośród germańskiego brudu
Polskie życie ci zakwitnie,
Tylko walczyć z wrogiem bitnie!...

Czytaj dalej: Wiosna (Po smutnej zimie, przyszła nam wiosna) - Antoni Kucharczyk