Czy ja cię kocham, Ojczyzno miła

Czy ja cię kocham, Ojczyzno miła,
Niechaj ci powie ten zagon ziemi,
Którąm, choć piołun i osty rodziła,
Uprawiał, pieścił rękami memi...

Czy ja cię kocham, zapytaj o to
Tej tam na wzgórzu brzozy płaczącej,
Która wśród zrębu stoi sierotą...
Mych z nią o tobie marzeń tysiące...

Czy ja cię kocham, Ojczyzno święta,
Zapytaj o to braci w siermiędze, —
Wielu ich moje piosnki pamięta —
Że twoja przyszłość jest w ich potędze...

Czy ja cię kocham, Ojczyzno miła,
Powie ci kiedyś me życie całe,
Gdy mię w twem łonie skryje mogiła,
Czym nie pracował na twoją chwałę...

Czy ja cię kocham, Ojczyzno droga,
Powie ci moja dziecina mała,
Którejm dał miłość Ojczyzny, Boga,
By cię mem sercem, duszą kochała...

Czytaj dalej: Wiosna (Po smutnej zimie, przyszła nam wiosna) - Antoni Kucharczyk