Cześć wam i sława!

Cześć wam i sława, Polacy!
Wielkopolanie, Ślązacy,
Cześć za wytrwałość i męztwo,
Za miłość ziemi ojczystej
I mowy polskiej przeczystej;
Cześć wam, cześć, sława, zwycięstwo!
Cześć wam i sława rodacy,
Część mężne Polki, Polacy,
W obronie ojców spuścizny;
Cześć za niewinne łzy, męki,
Z krzyżackiej żelaznej ręki,
Cześć wam w imieniu Ojczyzny!
Cześć wam, cześć, matki, dziewice,
Prawej krwi polskiej świątnice,
Cześć, sława Śląskie matrony!
Za was i dziatek męczeństwo,
Cześć i błogosławieństwo
Królowej Polskiej Korony.
Cześć, sława Ojczyzny kwiatkom,
Ślązkim, wielkopolskim dziatkom,
Cześć i sława młodej rzeszy,
Za wstręt do pruskiej trucizny,
Za miłość matki Ojczyzny,
Bóg was wolnością pocieszy...

Czytaj dalej: Moja piosnka [II] - Cyprian Kamil Norwid