Ponad wszystko, co być może
Kocham Ciebie, dobry Boże,
Duszą, sercem kocham Ciebie,
Ojcze nasz, któryś jest w niebie.

Kocham ojca, braci, matkę,
I ojczystą swoją chatkę,
Każden kącik mój rodzinny,
Gdzie mi przeszedł wiek dziecinny.

Kocham drogą mą Ojczyznę,
Kocham przodków mych spuściznę,
Wiarę świętą, polską mowę,
Nasze życie narodowe.

Kocham me rodzinne sioło,
Kocham wiejską pieśń wesołą,
Nasz kościółek pośród wioski,
A w nim obraz Matki Boskiej.

Kocham piękny ten świat cały,
Kocham wzniosłe ideały,
I tak pragnę ich spełnienia
Jako duszy mej zbawienia.

Lecz nad wszystko, co być może,
Kocham Ciebie, dobry Boże,
Bo to wszystko mam od Ciebie,
Ojcze nasz, któryś jest w niebie!

Czytaj dalej: Chrystusie - Julian Tuwim