*** (Żebyście wy, moi Bracia  Wiedzieli)

Żebyście wy, moi Bracia
 Wiedzieli,
Jak się moja dusza, serce
 Weseli,
Gdy się do was piosenkami
 Odzywa,
Jak się z piersi moje serce
 Wyrywa?
Żebym ja miał orle skrzydła
 Sążniste,
Odwiedzałbym wszystkie chaty
 Ojczyste;
Nauczałbym, jak się mamy
 Miłować,
Dla Ojczyzny ukochanej
 Pracować...
Lecz ja nie mam orlich skrzydeł,
 Niestety,
Choć dam dla was moją piosnkę
 W gazety,
Nie puści jej w wasze progi
 Ciemnota,
Gdzie pragnie dojść moich piosnek
 Tęsknota...

Czytaj dalej: Wiosna (Po smutnej zimie, przyszła nam wiosna) - Antoni Kucharczyk