Konie

Koń maneżowy zszedł się z stadniczym,
Rzekł: "Tyś jest niczym.
Jeżeli mnie będziesz prosić,
Nauczę cię człeka nosić:
Jak suwać rowy,
Jak biec na łowy,
Jak stąpać w ciągu,
Jak być w zaprzągu".
"A ja, nieuk - rzekł stadny - o to cię nie proszę;
Może źle, że nie umiem - lepiej, że nie noszę".

Czytaj dalej: Przygody Pchły szachrajki - Jan Brzechwa