Wilk i baran

Pragnieniem przymuszeni, raz do jednej strugi
Pierwszy wilk pić był przyszedł, a baranek drugi;
Stanął po nim. Wilk: "Po co ty mi mącisz wodę?"
Baranek: "Do mnie płynie." Wilk: "Ja ci dowiodę,
Żeś przed sześciu miesięcy..." "Mam tylko półczwart
"Może, lecz twoja matka na wilki zażarta."
I zjadł go. Kiedy przemoc do niecnoty zajdzie,
Grzech się uświątobliwi i przyczyna znajdzie.

Czytaj dalej: Mądry i głupi - Ignacy Krasicki