Filozof i orator

Filozof dysputowal o prym z oratorem.
Gdy się długo męczyli mniej potrzebnym wsporem,
Nadszedł chłop. "Niech nas sądzi!" - rzekli razem oba.
"Co ci się - rzekł filozof - hardziej upodoba?
Czy ten, który rzecz nową stwarza i wymyśla,
Czy ten, co wymyśloną kształci i określa?"
"My się na tym - chłop rzecze - prostacy, nie znamy.
Wolałbym jednak obraz aniżeli ramy."

Czytaj dalej: Mądry i głupi - Ignacy Krasicki