Rzepa

Kulawy, głuchy, stary i ślepy
Zeszli wór rzepy.
Chciało się podjeść, bo jeść nie mieli.
Lecz gdy szło o to, jakby ją wzięli,
Powiedział stay: "Ja nie ugryzę"
Powiedział chromy: "Ja ledwo lézę."
Ślepy: "Nie widzę jej, towarzysze."
Głuchy: ,,Aja was, bracia, nie słyszę."
I tak gdy ciągle spór z sobą wiedli,
Została rzepa i nic nie jedli.
Jak u nich rzepa, tak u nas mienie -
Każdy ma swoje wyrozumienie.
Gdy o zysk idzie, chcemy zarobić
, A kiedy na zysk, nikt nie chce robić

Czytaj dalej: Mądry i głupi - Ignacy Krasicki