Hymn do miłości Ojczyzny – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Paulina Słoma.

Ignacy Krasicki w powszechnej świadomości funkcjonuje jako twórca bajek. Warto jednak wiedzieć, że najwybitniejszy z oświeceniowych twórców poszczycić może się bardzo wieloma dziełami (w tym powieścią), które charakteryzują się ogromem tematów. „Hymn do miłości Ojczyzny” należy czytać w kontekście sytuacji społeczno-politycznej kraju.

 • Hymn do miłości ojczyzny - geneza
 • Hymn do miłości ojczyzny - analiza wiersza
 • Hymn do miłości ojczyzny - interpretacja utworu
 • Hymn do miłości ojczyzny - geneza

  Utwór ukazał się szerszej publiczności w roku 1774 w „Zabawach przyjemnych i pożytecznych”. Czytać należy go w bezpośrednim kontekście wydarzeń następujących po konfederacji barskiej i tragedii pierwszego rozbioru Polski. Można uznać, że dzieło Krasickiego stanowi początek tzw. liryki patriotycznej dotyczącej czasów braku niepodległości.

  Hymn do miłości ojczyzny - analiza wiersza

  Tytuł wiersza sugeruje sposób, w jaki należy odczytywać ten utwór. Jest to hymn, a zatem uroczysta pieśń pochwalna, rozpoczynająca się najczęściej apostrofą. Już w pierwszym wersie utworu możemy dostrzec, że główny element struktury hymnu został zrealizowany:

  Święta miłości kochanej ojczyzny

  W utworze pojawiają się liczne metafory, które nadają podniosłości wyartykułowanemu w utworze wyznaniu:

  Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
  Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe

  Na warstwę poetycką hymnu składają się również oksymorony („Dla ciebie zjadłe smakują trucizny”) oraz liczne epitety („święta miłości”, „umysły poczciwe”). Pojawiające się w utworze powtórzenia („byle”, „nie żal”) służą wzmocnieniu przekazu. Dzięki zastosowanym środkom stylistycznym utwór jest nie tylko hymnem pochwalnym ale również wierszem, w którym swoje miejsce zajmują konkretne deklaracje oraz postulaty.

  Hymn do miłości ojczyzny - interpretacja utworu

  W „Hymnie do miłości Ojczyzny” podmiot liryczny nie ujawnia się. Adresatem utworu, o czym należy pamiętać, nie jest ojczyzna, lecz miłość ojczyzny. Osoba mówiąca w wierszu sugeruje, że uczucie to rozumie jedynie konkretna grupa osób obdarzona odpowiednimi cechami:

  Święta miłości kochanej ojczyzny,
  Czują cię tylko umysły poczciwe!

  W hymnie tym zauważyć można zestawienie, które na stale towarzyszyć będzie większości późniejszych utworów patriotycznych, szczególnie doby romantyzmu. Podmiot liryczny, przy pomocy oksymoronów, wiąże bowiem bezpośrednio uczucie miłości do kraju z cierpieniem:

  Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
  Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe

  Podmiot informuje zatem, że dla człowieka, który kieruje się wartościami patriotycznymi, nawet trucizny nie mają nieprzyjemnego smaku, a więzy i pęta (więc niewola) nie są czymś hańbiącym (niezelżywym). Wnioski te powiązane są z deklaracjami obecnymi w dwóch pierwszych wersach utworu – „umysły poczciwe”, które są w stanie odczuwać miłość do ojczyzny, kierują się w życiu konkretnymi wartościami. Są to nie tylko patriotyzm, ale również poszanowanie tradycji i przywiązanie do niej, szanowanie pokoleń wcześniejszych i uczciwość względem sobie oraz innych ludzi. Dla osób kierujących się podobnym systemem wartości jest zrozumiałe, że miłość do ojczyzny połączona musi być z cierpieniem.

  W kolejnych wersach pomiot liryczny nadaje Ojczyźnie szereg pozytywnych cech. Poświęcenie, jakiego wymaga miłość do niej kształci w człowieku pewne umiejętności – fizyczne i psychiczne – które wzmacniają jego przynależność do danego kraju:

  Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
  Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,

  Blizny – w obronie ojczyzny – w rozumieniu podmiotu lirycznego są rzeczą chwalebną i wyzwalają w jednostce poczucie spełnionego obowiązku wobec niej. Wartości, które zagnieździły się w umyśle osób patriotycznych są więc wynikiem starań o bezpieczeństwo kraju. Pamięć o poświęceniu wzmacniać ma poczucie przywiązania i obowiązku wobec niego.

  Ostatnie dwa wersy „Hymnu do miłości Ojczyzny”:

  Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
  Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

  pełnią rolę deklaracji. Podmiot liryczny oświadcza, że ponoszenie cierpienia w celu pomocy i wspomagania swojego kraju jest wartością nadrzędną – warto dla niej wyrzec się dóbr materialnych, bezpieczeństwa oraz nawet życia. Istotne dla odczytania utworu jest przekonanie podmiotu lirycznego o tym, że wszystkie działania jednostki muszą być podporządkowane w chwili zagrożenia przede wszystkim dobru ojczyzny – wymaga to od niej nie tylko deklaracji, ale konkretnych przedsięwzięć.

  W utworze Ignacego Krasickiego zaobserwować można pełne zaangażowanie patriotyczne podmiotu lirycznego. Podobne deklaracje będą miały swoje miejsce w epoce późniejszej – romantyzmie – i dopiero w niej w pełni nabiorą cech charakterystycznych twórczości poetów tego okresu. Oświeceniowy „Hymn do miłości Ojczyzny” prezentuje zupełnie nowatorskie podejście do patriotyzmu – radykalne i bezpośrednie w swoich deklaracjach.

  Właśnie z tego powodu utwór odczytywać należy w pełnym kontekście historycznym czasów, do których przynależy. Pierwszy rozbiór Polski i poczucie, że mogą za nim stać kolejne nieszczęścia spadające na kraj, wyzwoliło w podmiocie lirycznym potrzebę czynu i konkretnych działań, za sprawą których należało starać się uniknąć nieszczęśliwego losu. Połączenie cierpienia z patriotyzmem na długo pozostanie w historii literatury polskiej jednym z głównych motywów.


  Przeczytaj także: Świat zepsuty interpretacja

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.