x

Atłas i kitaj

Atłas w sklepie z kitaju żartował do woli;
Kupił atlas pan sędzię, kitaj pan podstoli.
A że trzeba pieniędzy dać było kupcowi,
Kłaniał się bardzo nisko attas kitajowi.
Gdy przyszło dług zapłacić, a dłużnik się wzbraniał,
Co rok się potem kitaj atłasowi kłaniał.


Czytaj dalej: Mądry i głupi - Ignacy Krasicki