Przymawialo jednego czasu wino wodzie:
Ja panom, a ty chłopom jesteś ku wygodzie."
"Nie piłoby cię państwo - rzecze woda skromnie -
Gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie."

Czytaj dalej: Mądry i głupi - Ignacy Krasicki