Dobroczynność

Chwaliła owca wilka, że był dobroczynny.
Lis to słysząc spytał ją: "W czymże tak uczynny?"
"I bardzo - rzecze owca - niewiele on pragnie.
Moderat! mógł mnie zajeść, zjadł mi tylko jagnię."

Czytaj dalej: Mądry i głupi - Ignacy Krasicki