Człowiek i zwierściadła

W zwierściadło co powiększa, wspojźrzał człowiek mały:
Ucieszył się niezmiernie, że tak okazały.
Mniemał już być olbrzymem; gdy się więc nasrożył,
K-toś zwierściadło, co zmniejsza, przed niego położył
. Stłukł obydwie i odtąd zwierściadłom nie wierzył.
Poznał prawdę na koniec, gdy się piędzią zmierzył.

Czytaj dalej: Przesłanie Pana Cogito - Zbigniew Herbert