Władysław Bełza

Biografia

Na świat przyszedł 17 października 1847 roku w Warszawie. Zadebiutował w 1863 roku utworem Deszczyk wiosenny, który ukazał się w czasopiśmie „Przyjaciel Dzieci”. Już podczas studiów w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej regularnie publikował w czasopismach „Przegląd Tygodniowy” czy „Przyjaciel Dzieci”. W 1867 roku powstał debiutancki tomik poetycki Podarek dla grzecznych dzieci ze zbiorem wierszyków dla dzieci. Przez pewien czas pracował jako lektor niewidomego wtedy Wincentego Pola. Pisywał do czasopism dla dzieci, a także wydał kilkanaście publikacji dla nich, m.in. Abecadlnik w wierszykach dla polskich dzieci. Po przeprowadzce do Poznania został z niego wydalony przez władze pruskie jako niepożądany cudzoziemiec i osiadł najpierw w Pradze, potem już do końca życia we Lwowie. W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich działał w roli skryptora, kierownika czytelni dla dzieci oraz sekretarza instytutu i naczelnika wydawnictwa. Założył również Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i Wydawnictwo Macierzy Polskiej. Zmarł 29 stycznia 1913 roku we Lwowie.