Miłość Macierzyńska

O! miłości matczyna! rajski chlebie Boży!
Miłości! którą tylko Bóg dzieli i mnoży!
Tyś nam uczty Chrystusa bratnim stołem onym,
Dla wszystkich marnotrawnych synów zastawionym!


Czytaj dalej: Ziemia rodzinna - Władysław Bełza