Hej! wy małe swywolniki!
Do książeczki! do książeczki!
Znowu niosę wam wierszyki,
I obrazki, i bajeczki!

Tu literka po literce,
Umysł w główce wam rozświeci,
Miłość bratnią wszczepi w serce,
I cel zacny wskaże dzieci!

Lecz niech każde z Was pamięta,
Że nie próżno główkę trudzi:
Że ta ojców ziemia święta,
Pożytecznych czeka ludzi!

Że nie tylko wciąż bojowo,
Nie przy szabli, nie przy zbroi;
Ale sercem, ale głową,
Przyjdzie służyć ziemi swojej!

A więc ucz się Polska młodzi!
W pracy siły hartuj młode!
Może w tobie Bóg odrodzi,
Dawną wielkość i swobodę!

Czytaj dalej: Ziemia rodzinna - Władysław Bełza