Igła

Dzieweczki polskie! niech was Bóg strzeże!
Na próżnowaniu pędzić czas marnie!
Niech każda do rąk igiełkę bierze,
Niech się do pracy z ochotą garnie!
Przy igle szybko godziny biegną!
A potem z waszej starczy roboty,
Czy to na odzież dla ubogiego,
Czy na koszulki dla wdów, sieroty.
Cel życia — palec wam skreślił Boski:
Miłować bliźnich i koić troski!

Czytaj dalej: Ziemia rodzinna - Władysław Bełza