Ojczyzna

Ojczyzną dziecię, to bracia twoi,
Twoi ojcowie i twoje matki!
Dawni rycerze w skrzydlatej zbroi,
Dumne pałace i kmiece chatki!
Ojczyzną dziecię — to łany twoje,
To groby przodków skryte żałobą!
Rodzinne gaje, łąki i zdroje,
I te niebiosa co lśnią nad tobą!
Ojczyzną twoją chłopię sarmackie:
To pieśń wolności i łzy tułackie!

Czytaj dalej: Moja piosnka [II] - Cyprian Kamil Norwid