Ignacy Baliński – biografia, wiersze, twórczość

urodzony 31 lipca 1862, zmarły 11 marca 1951. Polski prawnik, poeta, pisarz i działacz społeczny. Sędzia Sądu Najwyższego od 1918 do 1927 roku, w latach 1922-1927 senator z ramienia Nowej Demokracji. Ojciec Stanisława Balińskiego.

Ignacy Baliński – wiersze, utwory, twórczość