x

Stanisław Baliński - biografia, wiersze, twórczość

Stanisław Baliński przyszedł na świat 2 sierpnia 1898 roku w Warszawie. Studia rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kształcił się pod kątem filologii polskiej. Kolejnym etapem edukacji była warszawska Wyższa Szkoła Muzyczna – tam z kolei uczęszczał na kierunki kompozycja muzyki oraz teoria muzyki. Przez jakiś czas studiował także prawo. W 1920 roku Stanisław Baliński dołączył do grupy literackiej Skamander, która na swojego mistrza wybrała Leopolda Staffa i jego poezje. Prócz niego do Skamandrytów należeli m.in. Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Lechoń czy Jarosław Iwaszkiewicz.

Od 1922 roku Stanisław Baliński pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, właśnie dzięki tej posadzie podróżował m.in. po Chinach, Persji czy Brazylii. W 1939 roku wyjechał do Paryża, skąd ruszył do Wielkiej Brytanii, gdzie obejmował posadę w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji Rządu RP na uchodźstwie, a następnie chargé d’affaires przy emigracyjnym rządzie Czechosłowacji. Pisywał do czasopism: „Skamander”, „Wiadomości Literackie”, „Nowa Polska”. Wydał kilka tomików poetyckich: Wieczór na Wschodzie (1928), Wielka podróż (1941) oraz Tamten brzeg nocy (1942). Współpracował również z Radiem Wolna Europa czy był członkiem angielskiego PEN Clubu (stowarzyszenie pisarzy). Zmarł 12 listopada 1984 roku w Londynie.

Stanisław Baliński - wiersze, utwory, twórczość