Stefan Napierski - biografia, wiersze, twórczość

Stefan Napierski, a właściwie Stefan Marek Eiger. Polski poeta pochodzenia żydowskiego, urodzony 15 marca 1899 w Warszawie, zmarły 2 kwietnia 1940 w Palmirach.

Stefan Napierski - wiersze, utwory, twórczość

Stefan Napierski - zbiory twórczości