Andrzej Jan Morsztyn

Biografia

Przyszedł na świat 24 czerwca 1621 roku w Raciborsku jako syn bogatego ziemianina herbu Leliwa. Studiował na uniwersytecie w Lejdzie. Przez kilkanaście miesięcy prowadził wojaże po Francji i Włoszech z bratem. Powróciwszy na tereny polskie, trafił na dwór rodu Lubomirskich, gdzie był dworzaninem Jerzego Lubomirskiego, dzięki któremu następnie przebywał na dworze królewskim. Choć był poetą dworskim stawiającym na kunsztowne i perfekcyjne utwory, jego dzieła nie były drukowane. Najbardziej znane poezje znalazły się w tomikach: Lutnia (1638–1661) oraz Kanikuła abo Psia gwiazda (1647). W 1653 roku został posłem na sejm z województwa sandomierskiego. Później był sekretarzem królewskim i referendarzem koronnym, a także elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Całe życie popierał rządy francuskie, toteż dołączył do paktu Ludwika XIV, z którym zawarł spisek detronizacyjny Sobieskiego. Po wykryciu zdrady uciekł do Francji, obejmując stanowisko sekretarza Ludwika XIV. Zmarł 8 stycznia 1693 roku w Paryżu. Jego prawnukiem był ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski.

Andrzej Jan Morsztyn - interpretacje