Mikołaj Sęp Szarzyński

Biografia

Przyszedł na świat w okolicach roku 1550 nieopodal Lwowa jako syn rodziny herbu Junosza. Studia podjął w Wittenberdze oraz Lipsku. Wiele podróżował po Europie, przebywając na dworach szlacheckich, gdzie deklamował swoje utwory. Pierwszy z nich powstał na zamówienie – było to epitafium nagrobkowe dla Jana Starzechowskiego. Był płodnym literatem, jednak spośród całej spuścizny zachowało się zaledwie 6 utworów napisanych po łacinie oraz 72 po polsku. Do najbardziej znanych należą: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, Do Zosie, Iż rozum człowiekowi potrzebniejszy, niż skarby, Do Kasie, Na obraz Stefana Batorego, króla polskiego, Do Anusi zebrane w dwóch tomach – Erotyki, Rytmy albo wiersze polskie. Krytycy literatury do dzisiaj spierają się, czy zaliczać Szarzyńskiego do poetyki renesansowej czy barokowej. Zmarł przedwcześnie prawdopodobne w 1581 roku z powodu powikłań gruźlicy, zwanej chorobą piersiową, w podkarpackiej Wolicy.

Mikołaj Sęp Szarzyński - wiersze, utwory, poezja