Marinizm - cechy, definicja, przykłady

Epoka literacka Barok

Jednym z prądów literackich baroku był marinizm. Ten charakterystyczny styl poetycki rozwinął się za sprawą włoskiego poety Giambattistę Marina. To od jego nazwiska pochodzi nazwa prądu.

 • Definicja marinizmu
 • Antyteza
 • Cechy marinizmu
 • Geneza marinizmu
 • Marinizm a gongoryzm
 • Marinizm w literaturze europejskiej
 • Marinizm w literaturze polskiej
 • Definicja marinizmu

  Marinizm to strategia poetycka mająca na celu dobór jak najbardziej skomplikowanej formy w celu zaskoczenia czytelnika. By osiągnąć ten efekt poeci w trakcie tworzenia kreowali pomysł na utwór, w taki sposób, by finał dzieła wywołał stan tzw. stupore, czyli zdziwienia. Poeci tworzący w nurcie marinizmu wykorzystywali przede wszystkim takie środki stylistyczne jak: rozbudowane metafory, hiperbole oraz inwersje. Jednym z najważniejszych środków wyrazu artystycznego w marinizmie była jednak antyteza.

  Antyteza

  Antyteza to figura retoryczna, która polega na zestawieniu dwóch elementów wypowiedzi, które posiadają przeciwstawne znaczenia, w jedną całość. Główną funkcją antytezy jest uzyskanie większej ekspresji przekazu. Najpopularniejszy przykład antytezy odnaleźć można w pierwszym wersie znanej kolędy – „Pieśni o narodzeniu Pańskim” Franciszka Karpińskiego („Bóg się rodzi, moc truchleje”).

  Cechy marinizmu

  Prócz szeregu środków stylistycznych, które wykorzystywali w swoich utworach, mariniści sięgali również po konkretne tematy. Poezja marynistyczna charakteryzuje się przede wszystkim odniesieniami do miłości, flirtu i życia towarzyskiego. Krytycy marinizmu uważali, że w tego rodzaju poezji brak oczekiwanej głębi – nie poruszała ona bowiem tematyki głębokich uczuć ani uniwersalnych wartości. Marinizm, za sprawą tematów, które podejmował, uznany został więc za jeden z wielu stylów barokowych, z których większość charakteryzowała się przesadzoną formą. Mariniści pisywali często erotyki, w których pojawiały się odniesienia religijne. Tego rodzaju zestawienia – zgodnie z założeniem poetów – miały za zadanie przede wszystkich zaskoczyć odbiorcę.

  Geneza marinizmu

  Pojęcie marinizmu stworzone zostało przez włoskiego poetę Giambattista Marino. Uznawał on, że głównym celem sztuki jest wywołanie zaskoczenia wśród czytelników kunsztowną formą utworu, oryginalnym stylem oraz konceptem, czyli sposobem na wprawienie odbiorców w stan zdziwienia. Na bazie marinizmu, na terenach Hiszpanii i Włoch, powstał prąd literacki o nazwie konceptyzm, który zakładał, że w poezji najważniejsze jest budowanie wypowiedzi lirycznej w oparciu o wyszukany pomysł.

  Marinizm a gongoryzm

  Pokrewnym stylem marinizmu był gongoryzm – kierunek poezji barokowej powstały w Hiszpanii. Nazwa prądu nawiązuje do nazwiska twórcy tego kierunku – Luisa de Gongora y Argote. Poeta ten uważał, że najważniejsza cechą poezji powinna być jej harmonijna forma. Wiersz w założeniach barokowego poety musiał łączyć w sobie zarówno podobne, jak i sprzeczne zjawiska. Dopiero wówczas – zdaniem Gongora – możliwe jest całkowite zaskoczenie czytelnika. Hiszpański twórca uważał, że w poezji bardzo istotne jest podjęcie z czytelnikiem swego rodzaju gry, za sprawą której będzie on w stanie odczytać koncept utworu.

  Marinizm w literaturze europejskiej

  Głównym twórcą prądu literackiego zwanego marinizmem był Giambattista Marino. Był on twórcą wielu poematów i utworów poetyckich, które miały przede wszystkim zaszokować czytelnika. Do najbardziej znanych utworów Marino należy poemat „Adonis” oraz tomy poetyckie „La galeria” i „La sampogna”.

  Marinizm w literaturze polskiej

  W polskiej poezji barokowej odnaleźć można wiele przykładów dzieł, które swoją formą odnoszą się do marinizmu. Wśród autorów tego typu liryki wyróżnić należy:

  • Daniela Naborowskiego – autora utworu „Na oczy królewny angielskiej”, który jest jednym z najbardziej znanych przejawów marinizmu w literaturze polskiej. Pomysł Naborowskiego na utwór polegał przede wszystkim na szczegółowym opisie oczu adresatki utworu i kunsztownym porównywaniu ich do coraz bardziej niezwykłych zjawisk. Stopniowe wzmacnianie przekazu, które zastosował Naborowski, pozwoliło mu na przejście od tematu zauroczenia pięknem kobiety do wizji wszechświata. Oczy królewny porównane zostały więc do pochodni, gwiazd, słońc, nieba, a w końcu bóstw. Koncept Naborowskiego charakteryzuje się dużą oryginalnością i spełnia założenia poezji marynistycznej – utwór nie podejmuje trudnych czy uniwersalnych tematów. Odnosi się do rzeczy przyziemnych, które dopiero wraz z rozwojem opisu, urastają do zjawisk fantastycznych i niezwykłych.
  • Jana Andrzeja Morsztyna – autora utworu „Do trupa”. Podobnie jak Naborowski, Morsztyn posłużył się w swoim wierszu wyszukanym konceptem. Posłużył się on porównaniem, jednak nie odnosiło się ono do opisu rzeczy zaobserwowanej, a do zestawienia dwóch wykluczających się światów – miłości i śmierci. Utwór „Do trupa” jest stylizowany na przemowę, którą podmiot liryczny wygłasza do zmarłej osoby. Twierdzi on, że jako osoba zakochana znajduje się w o wiele gorszej sytuacji niż trup, choć są między nimi pewne podobieństwa. Obaj – zdaniem podmiotu lirycznego – pozbawieni są wolności, obaj są martwi, jednak jeden za sprawą strzały, drugi natomiast umiera z miłości. Wnioski, które wysnuwa podmiot liryczny spełniają swoją rolę: budzą w czytelniku zaskoczenie. Innym utworem poety, spełniającym zasady marinizmu, jest krótki wiersz „Niestatek”. W nim również głównym tematem opisu jest postać kobiety. Utwór podzielić można na dwie części – w pierwszej z nich podmiot liryczny opisuje piękno kobiety; w drugiej natomiast opisuje on świat, który po odmowie ukochanej staje się ona w jego oczach szpetną i przerażającą. Koncept utworu opiera się przede wszystkim na zmianie postrzegania drugiego człowieka pod wpływem stopnia relacji, jaka panuje pomiędzy kochankami.
  • Szymona Zimorowica – autora „Roksolanek” - zbioru sześćdziesięciu dziewięciu pieśni, jakie napisał z okazji wesela swojego starszego brata. „Roksolanki” to poemat miłosny. Utwór nosi cechy gatunkowe sielanki. Układ zbioru opiera się na pomyśle dotyczącym konkursu poetyckiego, w którym udział bierze sześćdziesiąt dziewięć osób. Uczestnicy turnieju prezentują swoje historie. W konkursie udział biorą grupy podzielone na trzy chóry – chór panieński, który liczy osiemnaście młodych kobiet, chór młodziański, w skład którego wchodzi trzydziestu jeden mężczyzn oraz kolejny chór panieński, który składa się z dwudziestu młodych kobiet. Oryginalność „Roksolanek” opiera się nie tylko na koncepcie utworu, ale również na zasadach symetrii i reguł matematycznych. To na nich osadził Zimorowic sporą część swojego konceptu.

  Literatura marynistyczna nie podejmowała tematów poważnych. Jej twórcy nie angażowali się w ważne światopoglądowe lub polityczne kwestie. Do ulubionych motywów poetów marynistycznych należały: miłość, flirt, życie towarzyskie, młodość, piękno i zauroczenie. Wzbogacali oni swoje utwory o wyszukane środki stylistyczne, zaskakującą formę i dopracowany styl wypowiedzi. Niektóre ze środków wyrazu artystycznego w marinizmie były nadużywane, była to jednak cecha większości utworów barokowych, które z założenia miały mieścić w sobie dużo przesady, nadmiernej ekspresji i kunsztownych porównań.


  Czytaj dalej: Dekadentyzm - definicja, przykłady

  Ostatnia aktualizacja: 2021-03-02 01:34:51