Rozterka

Autorem wiersza jest Jacek Kaczmarski

Jaki pan, taki kram,
Wokół sami ludzie podli,
A nad nimi wciąż ten cham
Co się też do kogoś modli.

Chciałoby się zabić go,
(Los stokrotnie zasłużony)
Lecz się przecież nie da, bo
A nuż byłby tym zbawiony!

Chcesz chrześcijaninem być -
Musisz cierpieć, trudna rada:
Wyć, pić, katakumby ryć
I ofiarę z siebie składać.

Albo w gniewie skazać się
Raz na wieczne potępienie...
Można żyć na Piekła dnie,
Przecież Piekło to - Sumienie


Czytaj dalej: Przechadzka z Orfeuszem