Jak się pisze mgr czy mgr.?

Tytuł zawodowy magistra skraca się do "mgr". Kropkę dodajemy, gdy odmieniamy słowo "magister" - forma "mgr" jest zatem wyłącznie w mianowniku, mgr. (lub mgra) w każdym innym przypadku.

mgr, mgr., mgra - przykłady

Zgłoś się do mgr. Nowaka - czyli zgłoś się do magistra Nowaka. Używamy kropki ze względu na odmianę rzeczownika magister.

Dziś lekcje prowadzi mgr Kowalski - dziś lekcję prowadzi magister Kowalski. Nie stawiamy kropki ze względu na rzeczownik magister w mianowniku.

Dzisiejszy wykład jest prowadzony przez mgra Nowaka / mgr Kowalską. - dzisiejszy wykład jest prowadzony przez magistra Nowaka (odmieniamy) lub magister Kowalską (nie odmieniamy),


Czytaj dalej: Dziewczynom czy dziewczyną?