Jak się pisze karze czy każe?

Obie formy są poprawne, jednak "karze" i "każe" mają inne znaczenia.

Karze - od czasownika karać - jako pociągać do odpowiedzialności, wyciągać konsekwencje, wymierzać karę - lub rzeczownika kara - nagana, upomnienie, wyrok.

Każe - od czasownika kazać - wydać polecenie (wymagając wykonania).

Karze i każe - przykłady

Sąd karze za złamanie prawa.
Pakistan karze za bluźnierstwo.
Skazany będzie wniosił o przerwę w karze więzienia.
W średniowieczu skazani znacznie częściej byli poddawać karze śmierci.

Mama każe mi posprzątać w pokoju.
Pan Tomasz każe uczniom przygotować się do każdej lekcji.
Sąd każe aresztować bezkarnego syna polityka.


Czytaj dalej: Nieźle czy nie źle?