Średniowiecze

 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią - opracowanie

  „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” jest jednym z najdłuższych polskich średniowiecznych utworów wierszowanych. Mówi o tym, jak postępowanie w życiu doczesnym wpływa na nagrodę lub karę po śmierci. Nieznany autor podkreśla równość wszystkich ludzi wobec przemijania, bez względu na pozycję społeczną czy stan majątkowy....
 • Legenda o świętym Aleksym - opracowanie

  „Legenda o świętym Aleksym” jest dziełem anonimowego autora, którego polska wersja powstała w pierwszej połowie XV wieku. Tłumacz prawdopodobnie pochodził z Mazowsza, o czym świadczą elementy tamtejszego dialektu. Utwór zapoczątkował powstawanie wzorca idealnego ascety, którego przykładem stał się św. Aleksy....
 • Pieśń o Rolandzie - opracowanie

  „Pieśń o Rolandzie” jest francuskim eposem narodowym. Jej najstarsza spisana wersja to rękopis oksfordzki z XII wieku. Opowiada o ostatniej bitwie Rolanda, będącego wzorem rycerza i chrześcijanina....
 • Teocentryzm - definicja, cechy, przykłady

  Teocentryzm to termin, który najsilniej związany jest z epoką średniowiecza. Oznacza sposób rozumienia i opisu świata, w którym Bóg posiada najwyższą wartość i władzę. Teocentryzm stanowi zaprzeczenie antropocentryzmu, czyli przekonania o tym, że to człowiek określa centrum wszechświata....
 • Legenda - definicja, cechy, rodzaje, przykłady

  Legenda to jeden z gatunków literackich przynależących do epiki. Jego źródeł upatrywać należy w średniowieczu. Legendy mogą odnosić się do zdarzeń lub miejsc historycznych lub do konkretnych postaci....
 • Dante Alighieri

 • Kadłubek Wincenty