Joseph Addison

Joseph Addison - biografia, wiersze, twórczość

Joseph Addison urodził się pośród uduchowionej rodziny na terenie Millstone w hrabstwie Wiltshire 1 maja 1672 roku. Protestanckie wychowanie na prowincji zakończyła nominacja ojca na dziekana w Lichfield, która spowodowała przeprowadzkę w pobliże katedry miejskiej. Kształcił się w Charterhouse School oraz następnie oksfordzkim The Queen's College, gdzie poznał na pierwszym etapie Richarda Steele, późniejszego bliskiego przyjaciela. W młodzieńczych czasach tworzył liczne krótkie utwory satyryczne oraz wydawał je ze znajomymi w zakładanych spontanicznie wydawnictwach studenckich o charakterze prawie wyłącznie periodycznym. W 1693 roku zaadresował wiersz do Johna Drydena - nadwornego, królewskiego poety.

Jego pierwsza ważna praca, książka traktująca o życiu angielskich poetów, została opublikowana zaledwie rok później, w 1694 roku. Tłumaczenie "Georgiki" Wergiliusza w wykonaniu Addisona opublikowano już w tym samym roku. Wspomniany Dryden zafascynowany talentem mężczyzny, Lord Somers oraz Charles Montague, zainteresowali się pracą Josepha i przekazali stypendium w wysokości 300 funtów rocznie, aby umożliwić mu podróż do Europy w celu podjęcia pracy dyplomatycznej, a także studiowania politologii. Na skutek roszad wewnątrz środowiska królewskiego student utracił finansowe wsparcie po zaledwie kilku latach, co zmusiło go do powrotu do ojczyzny.

W kilka lat po ponownym osiedleniu się w Anglii, przy udziale zgromadzenia Wigów, Addison awansował na stanowisko podsekretarza stanu oraz towarzyszył lordowi Halifaxowi podczas misji dyplomatycznej w niemieckim Hanowerze. W 1708 i 1709 roku Joseph był posłem do parlamentu w okręgu Lostwithiel. Wkrótce został sekretarzem nowego irlandzkiego porucznika, lorda Whartona. Pod jego kierownictwem został parlamentarzystą w Izbie Gmin, gdzie poznał pisarza Jonathana Swifta. Pięć lat po powrocie ze studiów reprezentował Malmesbury w swoim rodzinnym hrabstwie Wiltshire, pełniąc funkcję do swojej śmierci 17 czerwca 1719.

Twórczość Josepha Addisona i jej cechy

Prócz niewątpliwego sukcesu wydawniczego w postaci czasopisma "The Spectator", Joseph Addison napisał zbierające ówcześnie znakomite recenzje dramaty: "Cato, a Tragedy" i "The Drummer or the Haunted-house". Pierwsze dzieło jest Oparte na ostatnich dniach Marka Porciusa Cato Uticensis. Zajmuje się konfliktami, takimi jak wolność jednostki kontra tyrania rządowa, republikanizm kontra monarchizm, logika kontra emocje oraz osobista walka bohatera o zachowanie swoich przekonań w obliczu śmierci.

Autor stworzył także liczne dzieła prozaiczne, noszące cechy satyry i gorzkiej refleksji politycznej oraz utwory religijne jak hymn "The Spacious Firmament on High".