Strofa

Autorem wiersza jest Leopold Staff

A że zapomnieć ciebie muszę,
Twe oczy słodkie i ogromne,
Ty klątw nie ciskaj na mą duszę -
Bo myśli smutne mam, bezdomne,
Zatruwam tchnieniem swym, co ruszę...
Lecz wzgarda zdepc me serce złomne,
Że choć odchodzę w bezotusze,
Aż nazbyt prędko cię zapomnę!


Czytaj dalej: Kochać i tracić...