Konrad Wallenrod - opracowanie

  • Konrad Wallenrod Sto lat mijało, jak Zakon krzyżowy We krwi pogaństwa północnego brodził; Już Prusak szyję uchylił w okowy Lub ziemię oddał...