Autorką charakterystyki jest: Marta Grandke.

„Konrad Wallenrod” to powieść poetycka pióra Adama Mickiewicza, która po raz pierwszy opublikowana została w roku 1828. Opowiada ona o losach Konrada Wallenroda - tajemniczego Litwina, który został Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego i zdradził swoje wojsko w trakcie bitwy z siłami Litwy. Wallenrodowi w trakcie jego drogi towarzyszy wiele innych bohaterów, wspierających jego działania, między innymi żona Konrada, litewska księżniczka Aldona, która całe swoje życie poświęca swojemu mężowi i wspierała go we wszystkim, co robił.

Charakterystyka Aldony

Aldona to córka księcia Kiejstuta, która przed poznaniem Konrada Wallenroda całe swoje życie spędziła na litewskim dworze królewskim. Była ona piękną i młodą dziewczyną, która zakochała się w Wallenrodzie, gdy tylko trafił on na dwór jej ojca. Wallenrod był osobą, dla której nawróciła się na wiarę chrześcijańską, do czego zachęcił on ją swoimi opowieściami o miłosiernym i wybaczającym Bogu. Było już wówczas jasne, że dla miłości i kobieta jest w stanie poświęcić wiele, a nawet zmienić swoje poglądy czy wyznanie.

Wkrótce Konrad i Aldona pobrali się, jednak młoda małżonka niezbyt długo cieszyła się życiem u boku swojego wybranka. Wallenrod musiał wstąpić ponownie w szeregi zakonu i zostać jego Wielkim Mistrzem, by w ten sposób uratować swoją ojczyznę. Obowiązek patriotyczny był dla niego ważniejszy od jego własnej żony. Aldona nie załamała się jednak i nie opuściła Konrada. Była tak zdeterminowana, że wyruszyła za nim w podróż i osiadła w wieży blisko zamku w Malborku, gdzie kazała się zamurować i została pustelnicą. Spędziła tak wiele lat, a wszystko to, by być jak najbliżej ukochanego męża.

Aldona była więc osobą zdeterminowaną, zdolną do poświęceń oraz bezgranicznie wierną. Zaakceptowała wszystkie decyzje swojego męża i przez lata trwała przy nim, mimo rozłąki i tego, że ponad nią bardziej cenił i kochał Litwę. Aldona była więc też zdolna do poświęceń na rzecz swojej ojczyzny, wiedziała bowiem, że to, co planuje i czyni Konrad, ma przynieść jej rodzinnemu krajowi upragnione wyzwolenie i bezpieczeństwo.

Aldona była osobą wyjątkowo wspierającą i wyrozumiałą. Nawet jako pustelnica w trakcie rozmów ze swoim mężem starała się go nieustannie wspierać w jego działaniach. Pocieszała go także w chwilach, w których narzekał on na swój los i wątpił w swoje czyny. Nie uciekła ona jednak z nim na Litwę po tym, jak Wallenrod zdradził zakon - wiedziała bowiem, że są już tylko parą starców, ona zaś chciała pielęgnować w sercu wspomnienie ich miłości z czasów młodości. Aldona poświęciła więc całe swoje życie Wallenrodowi. Od momentu jego poznania, każda jej decyzja była podporządkowana temu, co od życia chciał Konrad. Była więc niezwykle empatyczna, wyrozumiała i gotowa na każde poświęcenie, dzięki czemu Konrad mógł realizować swoje przeznaczenie.


Przeczytaj także: Znaczenie i przesłanie Konrada Wallenroda

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.