Motywacja

Autorem wiersza jest Jacek Kaczmarski

Nie opiszę dziejów. Nie osądzę Wieku.
Nie złożę świadectwa, które kłamie Piekłu.


W sieć kościelnych sklepień nie wzniosę modlitwy.
Napiętym nadgarstkom nie podsunę brzytwy.


Nie myślę znieczulać kroplówką pokrzepień.
Nowego Człowieka ze słów nie ulepię.


Nie wydam wyroku na podłość i małość.
Oddam nieomylność gromkim trybunałom.


Nie wskażę, gdzie która ze stron świata leży -
Mądremu to na nic, głupi nie uwierzy.


***

Załatwię najwyżej osobiste sprawy
Tak, by nie potępić, ale i nie zbawić.


By z klęsk, rozczarowań, żalów obmyć myśli.
Otrząsnąć ze zwycięstw i z krzywd je oczyścić.


By móc podarować prywatne zachwyty
Komuś, przed kim zachwyt - goryczą zakryty.


By móc się podzielić swoim niepokojem
Z kimś, kto tak się boi przyznać: ja się boję!


By to, co słabością, bólem i kalectwem
Stało się modlitwą, światłem i świadectwem.


12.8.1997


Czytaj dalej: Przechadzka z Orfeuszem