Procesja w dzień Matki Boskiej Gromnicznej

Autorem wiersza jest Inny


Thomas Merton

Procesja w dzień Matki Boskiej Gromnicznej

Lumen
Ad revelationem gentium.

Spójrz czule, Jezu, tam gdzie przychodzimy,
Jak nowy Szymon, ażeby zapalić,
Każdy z nas, u Twojej dziecięcej ofiary własnego życia świecę.

I gdy Twój płomień obraca się w wiele języków,
Spójrz, jak Jedność pomnożona jest pośród setek nas!
I wstępuje między pokornych, i pociesza nasz ród grzeszników.

Po to przyszliśmy,
Aby, klękając, każdy otrzymał jeden płomień:
Ad revelationem gentium.

Nasze istnienia, jak świece, wymawiają ten prosty symbol:
Niech płacz podobny naszemu cielesnemu życiu, słodkiej pracy pszczół,
Osłodzi świat Twoją powolną ofiarą.
A to niech będzie naszą chwałą:
Że naszym radosnym kosztem wola Ojca naszego
Spaliła i pochłonęła nas dla przypowieści.

I nie płońmy teraz brunatnym ni dymnym płomieniem lecz jasnym,
Aż dokona się nasza ofiara,
(Przez którą nie my lecz Ty będziesz sławiony)
I potem, gdy będziemy wracać do naszego Ojca, po jednemu,
Oddaj nam nasze istnienia jak mądre woskowe światła.

Tłum. Tadeusz Ross

(Wybór wierszy / Thomas Merton. - Kraków: "Znak",1986 s. 108)


Czytaj dalej: Oda do starości